Grāmatas

Biedrība "Bhāgavata" ir speciāli veidota, lai tulkotu Šrīlas Prabhupādas grāmatas uz latviešu valodu. patreiz ir pieejamas šādas Šrīlas Prabhupādas grāmatas latviešu valodā:

Bhagavad-gīta kāda tā ir
Bhakti nektārs
Taisnākais ceļš uz laimi
Dzīvība rodas no dzīvības
Jogas pilnība
Krišna, dieva augstākā personība
Kunga Čaitanjas mācība
Norādījumu nektārs
Pilnīgi jautājumi un pilnīgas atbildes
Sevis apzināšanās zinātne
Šrī Īšopanišada
Vēl otra iespēja
Viņpus dzimšanas un nāves